సంస్కృత భాష 15 వ విశ్వమహాసభ

సంస్కృత మహాసభను జ్యోతి వెలిగించి ప్రారంభిస్తున్న ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్
జనవరి 5న డిల్లీలో జరిగిన  సంస్కృత భాష విశ్వమహాసభలో మన ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ మాట్లాడుతూ "సంస్కృత భాష భారతీయుల ఆత్మ. అది భాష కంటే ఉన్నతమైనది. అది ఒక విజ్ఞాన ఖని, ఒక విశ్వ సంస్కృతి, అది సంకుచితమైనది కాదు, సహనం కలిగినటువంటిది" అని చెప్పారు. 5  రోజులపాటు జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో బ్యాంకాక్ లోని శిల్పకోర్నీ విశ్వవిద్యాలయంలో సంస్కృత భాషా సమన్వయకర్తగా వ్యవహరిస్తున్న సహాయ ప్రాధ్యాపకుడిని "వాచస్పతి" బిరుదుతో  సత్కరించారు.   

15 వ సంస్కృత విశ్వ మహాసభలో ప్రసంగిస్తున్న ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్