హిందుత్వమే యావత్ ప్రపంచ సమస్యలకు పరిష్కారం

రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక సంఘ నిర్మాత డా.కేశవ రావు బలిరాం హెడ్గేవార్ కర్ణాటక ఉత్తర భాగంలో ఉన్న చిక్కోడి శాఖకు 1937వ సంవత్సరం జనవరి 16న పర్యటనకు వచ్చి నేటికి 75 సంవత్సరాలు