ఆహా మోడీ.. ఓహో మోడీ.. - ఇట్లు కాంగీ


"నరేంద్ర మోడీ కార్యదక్షత గల నాయకుడు. తెలివైన వ్యూహకర్త. మోడీ తన పాలనలో ఎన్నో విజయాలు సాధించారు" అని వివరిస్తూ అయన సాధించిన విజయాల వివరాలు కూడా ప్రకటించారు. నరేంద్ర మోడీ చిత్రపటాన్ని కూడా ముద్రించారు. ఇదంతా ఎవరు చేశారో తెలుసా?

గణతంత్ర దినోత్సవం  సందర్భంగా గుజరాత్ కాంగీయులు రెండు పుటల ప్రకటనను పత్రికలకు విడుదల చేశారు. (పత్రికలలో ముద్రించబడింది) ఇది కొంచెం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించినా కూడా వాస్తవమే. గుజరాత్ లో ఆది నుండి జరుగుతున్న అభివృద్ధిని వివరిస్తూ కాంగీ వారు పొరపాటున నిజాలు ఒప్పుకున్నారు. తరువాత నాలుక కరచుకున్నారు. క్రొత్త డిల్లీ నుండి వీరికి చీవాట్ల కానుక లభించినట్లుగా అభిజ్ఞుల సమాచారం.

సాక్షి 28/1/2012 వార్తా ఆధారంగా..

-ధర్మపాలుడు