హిందూ దేశంలో గుడిగంటకు నిషేధం


భారతదేశం హిందూదేశం. ఇక్కడ ఏ మతాన్నయినా ఆచరించవచ్చును. అభ్యంతరం లేదు. కానీ వింత ఏమిటంటే భాగ్యనగరంలో ఒక దేవాలయం గంట మ్రోగటం అనేది పెద్ద వార్త అయింది. ఎందుకంటారా! గంట కొట్టాలంటే మహమ్మదీయుల అనుమతి కావాలని పోలీసులు అంటున్నారు. జనవరి 27 శుక్రవారం నాడు చార్మినార్ వద్ద గల భాగ్యలక్ష్మీ దేవాలయంలో గంట మ్రోగగా విని 300 మంది భక్తులు గుడికి వచ్చారు. గంట మ్రోగుతుందని ముందుగా పసిగట్టిన రాపిడ్ ఏక్షన్ ఫోర్స్, టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున అక్కడ మొహరించారు. ఇదీ వార్త. హిందువులకు స్వదేశంలోనే గంట కొట్టే స్వేచ్ఛ లేకపోయింది. 

సాక్షి 28/1/2012 వార్తా ఆధారంగా..

-ధర్మపాలుడు