లోక హితం పాఠకులకు శుభవార్త !

మా ప్రియమైన పాఠక మిత్రులకు..! 
మన లోకహితం పత్రిక ఇకనుండి ఇంటర్ నెట్ ఎడిషన్ గా వెలువడుతున్నదని ప్రకటించుటకు చాల ఆనందంగా ఉన్నది. ఈ ఆనందాన్ని మీతో పంచుకొంటున్నందుకు ధన్యవాదములు .  అనేకమంది పాఠకులు కోరిన మీదట లోకహితం సంపాదకవర్గం ఈ నెట్ ఎడిషన్ ప్రారంభించుటకు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది. ఈ ప్రయత్నం ఇంత త్వరగా సాకారం అయినందులకు ఆ భగవంతునికి లోకహితం సంపాదకవర్గం ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకొంటున్నది.  


ఇకనుండి పాఠకులు 'లోకహితం' పత్రికను ఇంటర్నెట్ ద్వార కూడా వీక్షించి మీ సమయాన్ని అదా చేసుకోండి. 

http://www.lokahitham.net/  అని టైపుచేసి ఈ సైట్ చూడవచ్చు. ఈ పత్రికకు మీ ఆశీర్వాదములు ఎల్లప్పుడూ లభిస్తాయని కోరుకుంటూ .....

ధన్యవాదములతో..
సంపాదక వర్గం.