వనవాసీ కళ్యాణ పరిషత్ క్రీడా మహోత్సవం

2011 సంవత్సరం వనవాసీ కళ్యాణాశ్రమానికి  క్రీడా మహోత్సవం. ఈ క్రీడలు అఖిల భారత స్థాయిలో డిశంబరు 27 నుండి 31 వరకు మహారాష్ట్రలోని పూనాలో జరగబోతున్నాయి. 

దానిలో పాల్గొనే వారి ఎంపికకు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని భాగ్యనగర్లో నవంబరు 11, 12, 13 తేదీలలో పోటీలు జరగబోతున్నాయి. ఈ పోటీలలో గిరిజనులందరూ పాల్గొనాలని పరిషత్ పిలుపునిస్తున్నది. 

సంప్రదించవలసిన చిరునామా :
వనవాసీ కళ్యాణ పరిషత్, 
119-బి, సిరిసంపద రెసిడెన్సి, 
విద్యానగర్, హైదరాబాద్ - 44 .
ఫోన్ : 040-27091299, 65155299.