రాబోయే 50 సంవత్సరాల పాటు భారతమాతను ఆరాధించాలని పిలుపునిచ్చిన స్వామి వివేకానంద

వివేక సూర్యోదయం - ధారావాహికం - 1


ప్రపంచంలో భారతదేశం ఎంతో విలక్షనమైనది. సమన్వయ దృష్టి కోణం కలిగినది భారతీయ సంస్కృతి. అసలు సంస్కృతి అంటే యునెస్కో వారి నిర్వచనం ప్రకారం "ఏదేని సమాజంలో ఒక తరం నుండి మరొక తరానికి అందించబడే ఆలోచనలు, నమ్మకాలు, ప్రతీకలు, భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, విలువలు, సామాజిక వ్యవస్థ మొదలైనవి అన్ని కలగలిపిన వ్యవస్థ సంస్కృతి అనబడును". భారతీయ సంస్కృతి వేల సంవత్సరాల నుండి విలసిల్లుతూ వస్తున్నది. గడిచిన వెయ్యి సంవత్సరాలకు పైగా విదేశీయుల రాజకీయ, సాంస్కృతిక ఆక్రమణను ఎదిరించి పోరాటం చేసిన జాతి మనది.