హిందూ హింస బిల్లు

2011 సం. నవంబరు 14వ తేదీన సోషల్ కాజ్ మరియు ప్రజ్ఞాభారతి ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ నారాయణగూడలోని కేశవ స్మారక విద్యా ప్రాంగణంలో జరిగిన మేధావుల సదస్సులో....