గోవధ చట్టవిరుద్ధం - సుప్రీంకోర్టు

సరైన ఆధారాలు లేనందున గోవధను చట్టవిరుద్ధ చర్యగా భావించ నిరాకరించిన పంజాబ్, హర్యానా కోర్టు తీర్పును