గురుగోవింద్ సింగ్ జయంతి ఉత్సవాలు

భాగ్యనగరంలోని గౌలిగూడలో గల సిక్కుల గురుద్వారాలో సిక్కుల గురువు, ప్రముఖ హిందూ వీరుడు అయిన శ్రీ గురుగోవింద్ సింగ్ 346 వ జయంతి ఉత్సవాలు