మళ్ళీ చిగురిస్తున్న తీవ్రవాదం

"నూతన జిహాదీ తీవ్రవాద విషపు బీజం ఉత్తర ఆఫ్రికాలో మొగ్గ తొడగబోతున్నది" అని బ్రిటిష్ పత్రిక గార్డియన్ అభిప్రాయపడింది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్, పాకిస్తాన్ లలో  అమెరికా వేట తీవ్రం అవుతున్న వేళ