కాశ్మీర్ ను తాలిబనీకరణ చేస్తున్నారా!

గడిచిన కొద్ది సంవత్సరాలుగా కాశ్మీరుకు మరో క్రొత్త సమస్య ఎదురవుతున్నది. దాని పరిణామం శతాబ్దాలుగా ఉన్న సూఫీ సంప్రదాయమును చెల్లాచెదురు చేసి అరేబియా