చిల్లర వ్యాపారంలోకి విదేశీ కంపెనీలకు ఆహ్వానం పలుకుతున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం

దేశవ్యాప్తంగా నిరసన వ్యక్తమవు తున్నా, UPA భాగస్వామ్య పక్షాల నుండి అభ్యంతరం వ్యక్తమవుతు న్నప్పటికీ చిల్లర (రిటైల్) వ్యాపార రంగంలో విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులను అనుమతించడంలో