కళాకారులకు పురస్కారాలు


ప్రముఖ చిత్రకారుడు శ్రీ సత్తిరాజు లక్ష్మీనారాయణ (బాపు) శ్రీమతి ఎస్.జానకి (ప్రముఖ గాయని) లకు పద్మశ్రీ, పద్మవిభూషణ పురస్కారాలు ప్రకటించబడ్డాయి. గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా తమిళనాడులోని ప్రముఖ కళాకారులుగా గుర్తించి వీరిద్దరికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పురస్కారాలు ప్రకటించింది. అయితే శ్రీమతి జానకి పద్మవిభూషణ పురస్కారాన్ని తిరస్కరించారు.  

- ధర్మపాలుడు