నర్మదా పుష్కరాలు


నర్మదలో తపస్సు, కురుక్షేత్రంలో దానం, కాశీలో మరణం మోక్షప్రదమైనవని పెద్దలు చెబుతారు. మనదేశంలో తూర్పు నుంచి పశ్చిమానికి ప్రవహించే నదులలో నర్మద ముఖ్యమైనది. ఈ సంవత్సరం బృహస్పతి వైశాఖ బహుళ ద్వాదశి గురువారం ఉదయం 9.35 నిమిషాలకు వృషభ రాశిలో ప్రవేశించిన సందర్భంలో అనగా 17.5.2012 న నర్మదకు పుష్కరాలు ప్రారంభమయ్యాయి. 

29.5.2012 వరకు జరిగిన ఈ పుష్కర పుణ్య కాలంలో అనేక వేల మంది హిందువులు పుష్కర స్నానమాచరించి పునీతులయ్యారు. లక్షల సంఖ్యలో నర్మద పుష్కరాలకు విచ్చేసిన భక్తులకు వందలాది మంది సాధుసంతులు ఆధ్యాత్మిక బోధనలు చేయడంతో వారు ఆనంద పరవశులయ్యారు.