స్ఫూర్తిదాయకం


1836-46 మధ్యకాలంలో ఆదిలాబాద్ జిల్లా గిరిజన గ్రామాల్లో స్వేచ్ఛా స్వాతంత్ర్యాల కోసం నైజాం ప్రభుత్వంపై రాంజీగోండు పోరాటం చేశాడు. రాంజీగోండు తరువాత గిరిజనులకు నాయకత్వం వహించిన కొమరం భీమ్ ఆ పోరాటాన్ని కొనసాగించాడు. 1940 అక్టోబరులో నైజాం దురాగతాలకు బలిదానం అయినాడు కొమరం భీమ్. గిరిజన గ్రామాలలో జంగల్, జమీన్ నినాదంతో పోరాటం చేసి గిరిజనులను చైతన్యం చేసిన కొమరం భీమ్ జీవితం స్ఫూర్తిదాయకమైనది.