సిఖ్ గురుద్వారాలో ముస్లింల నమాజు


ఇటీవల వచ్చిన ఒక ముస్లిం పండుగ సందర్భంగా ఎనిమిది వందల (800) మంది ముస్లింలు గురుద్వారంలో ప్రవేశించి నమాజు చేశారు. ఉత్తరాంచల్ లోని జోషీమఠం గ్రామంలో మసీదు లేదు. ముస్లింల పండుగ సమయంలో బాగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అందువల్ల జోషీమఠం గ్రామంలోని ముస్లింలు గురుద్వారం నిర్వాహకుడు బూటాసింగ్ తో మాట్లాడుకొని అక్కడ నమాజు చేసుకోవడానికి అనుమతి పొందారు.

- ధర్మపాలుడు