2జి స్పెక్ట్రమ్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు

2జి స్పెక్ట్రమ్ కేటాయింపులలో వేలకోట్ల రూపా యలు దోచుకోబడ్డాయని సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేయ బడటం, దానిపై విచారణకు సుప్రీం ఆదేశించటమే కాక ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో విచారణను స్వయంగా