పాక్-బంగ్లాలలో అనిశ్చిత స్థితిలో ప్రజాస్వామ్యం

అఖండ భారతదేశం నుండి విడిపోయిన రెండు ఇరుగు పొరుగు దేశాలైన పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ లలో జరుగుతున్న పరిణామాలు మనకు ఆందోళన కలిగిస్తునాయి. ఈ దేశాల్లో తరచూ తలెత్తుతోన్న