కాశ్మీర్ లో వేర్పాటువాదం అనేది ఉన్నదా?

జనవరి 29వ తేదీనాడు "జమ్మూ కాశ్మీర్ నిజాలు - సమస్యలు - పరిష్కారాలు" అనే అంశంపై ఒక సదస్సు నిర్వహించబడింది. ఆ సదస్సులో జమ్మూ-కాశ్మీర్ అధ్యయనకేంద్ర