అమాయకుడు అజ్మల్ కసబ్

ముంబై నగరం అంటే ఇస్లామిక్ తీవ్రవాదులకు ఎంతో అభిమానం. అందుకే క్రమం తప్పకుండా శక్తివంచన లేకుండా  శ్రద్ధగా ముంబై నగరం మీద దాడులు చేస్తుంటారు. 2008 సంవత్సరంలో