జీతాలు పెరిగాయి

జీతాలు పెంచమని గొడవ చెయ్యలేదు. సమ్మె చెయ్యలేదు, ధర్నా లేదు, నిరసన లేదు, నిరాహార దీక్ష లేదు. అయినా జీతాలు పెరిగాయి, ఎంత పెరిగిందండీ అంటే వందశాతం పైమాటే! నమ్మ