బిజెపి తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షను తీర్చగలదా?

తెలంగాణలో సకల జనుల సమ్మె విరమణ తరువాత ఒక నిస్తేజ వాతావరణం కనిపిస్తున్నది. తెలంగాణా పొలిటికల్ జాక్ ఇచ్చిన పిలుపుతో అన్ని ఆందోళనలలో ప్రత్యక్షంగానో, పరోక్షంగానో