పది కోట్ల మందితో విజయవంతమైన సార్వత్రిక సమ్మె

ఫిబ్రవరి 28 న దేశవ్యాప్తంగా పదకొండు జాతీయ సంస్థలు కలిసి నిర్వహించిన సార్వత్రిక సమ్మె విజయవంతమైందని భారతీయ మజ్దూర్ సంఘ్ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ బైజ్యనాథ్ రాయ్ ఒక ప్రకటన