గాంధీకి బాప్టిజం

అమెరికాలోని ఉఠా రాష్ట్రానికి చెందిన "ద చర్చ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆఫ్ లేటర్ డే సెయింట్స్ (ఎల్.డి.ఎస్.)" అనే చర్చి భారత జాతిపిత మహాత్మాగాంధీకి బాప్టిజం ఇచ్చింది.