సోనియా గాంధీ ఆదాయపన్ను వివరాలలో ఏమైనా రహస్యం ఉందా?

కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధ్యక్షురాలిగా ఉన్న శ్రీమతి సోనియాగాంధీ 2000 సంవత్సరం నుండి 2010 వరకు కట్టిన ఆదాయపన్ను వివరాలను సమాచార హక్కు చట్టం క్రింద ఇవ్వవలసినదిగా