అధికార పార్టీ వత్తిడులకు తలొగ్గుతున్న మీడియా ?

నేటి సమాచార విప్లవంలో మీడియా అత్యుత్సాహంతో పాటు అచేతన స్థితిని కూడా ప్రస్తావించుకోవాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది. అనవసర అంశాలు, ప్రాధాన్యత లేని విషయాలపై చెవులు