దేశభక్తులను రూపొందించే ఫాక్టరీ ఆర్.ఎస్.ఎస్.

శ్రీ పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య ప్రముఖ మార్క్సిస్టు కమ్యూనిస్టు నాయకుడు. నిరాడంబరుడుగా పేరుబడ్డ ఈయనను తెలియని వారుండరు. శ్రీ సుందరయ్య తన ఆత్మకథలో ఇలా