జమ్మూ కాశ్మీర్ సమస్య గురించి ప్రభుత్వం నిర్మల హృదయంతో ఆలోచించాలి

"మనం ఒకరినొకరం నిందించుకోవద్దు. అలా చేసుకునేందుకు వేరే సందర్భాలు వస్తాయి" అని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. తనను, ప్రజా పరిషత్ ను మతతత్వం పేరుతో జవహర్ లాల్ నెహ్రూ పదే పదే