దేశద్రోహుల కుట్ర బయటపెట్టలేకపోతున్నప్రసార మాధ్యమాలు

భారతదేశంలో హిందువుల బ్రతుకు మద్దెలదరువు లాగా ఉన్నది. ఒకవైపు ఇస్లామిక్ తీవ్రవాదుల దాడులు, మరొకవైపు పత్రికలు, ప్రసార మాధ్యమాలు హిందువులకు వ్యతిరేకంగా చేసే