ఎబివిపి మాజీ అధ్యక్షులు బాల్ ఆప్టే కన్నుమూత

అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ను తీర్చి దిద్దటంలో 1967 వ సంవత్సరం నుంచి ప్రముఖ పాత్ర పోషించిన శ్రీ బాల్ ఆప్టే ఈ మధ్య స్వర్గస్తు లయ్యారు. పరిషత్ వ్యవస్థాపకులైన