చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తున్న క్రైస్తవులపై చర్యలెందుకు తీసుకోరు?

క్రైస్తవులు తమ మతప్రచారాన్ని తమ మతస్థుల వద్ద చేసుకోవాలి. కాని హిందూ దేవాలయాల వద్ద, హిందువులు పండుగలు జరుపుకుంటున్నప్పుడు ప్రచారం చేయటాన్ని పాలకులు, సెక్యులరిస్టులు