భారత మార్కెట్లోకి అడుగు పెట్టాలి

భారత మార్కెట్లోకి అడుగిడాలని అమెరికా సంస్థలు తహతహలాడుతున్నాయి. భారత మల్టీ బ్రాండ్ రిటైల్ తదితర రంగాల్లో విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు (ఎఫ్.డి.ఐ.)