పశువులను బతకనివ్వరా?

రాష్ట్రంలో ఎడాపెడా జంతు వధశాలలకు అనుమతులు ఇస్తూ పశు సంపద తరిగిపోవడానికి ప్రభుత్వమే కారణమౌతుందని  హైకోర్టు తీవ్రంగా వ్యాఖ్యానించింది. పశు సంపద తరిగిపోకుండా