మా గ్రామానికి వస్తే ఖబడ్దార్ !

తమ హిందూ ధర్మాన్ని రక్షించుకునేందుకు గ్రామస్తులంతా ఏకమైన సంఘటన ఇది. నిజామాబాద్ జిల్లా మద్నూర్ మండలం వేమూరు గ్రామ ప్రజలు ఎంతో కాలంగా