50 ఏళ్ళనాటి చైనా డ్రాగన్ దాడి

కమ్యూనిస్టు చైనా భారత్ పై దురాక్రమణకు పాల్పడి 2012 అక్టోబర్ 20తో యాభై ఏళ్ళు పూర్తయ్యాయి. ఓ వైపు ఆనాటి భారత ప్రధాని నెహ్రూతో పంచశీల ఒప్పందంపై