హిందూ సమాజంలో వైషమ్యాలు నిర్మాణం చెయ్యాలని చూస్తున్న రాక్షసారాధకులు

ఈ మధ్య విజయదశమికి ముందు రోజు ఒక టివి చానెల్ లో రావణాసురుడు చాలా గొప్పవాడని, అతని రాజ్యంలో ప్రజలు సుఖంగా ఉన్నారని అటువంటి రావణాసురుడిని