క్యాన్సర్ కు అద్భుత ఔషధం నిమ్మకాయ

కీమోథెరపీ కంటే 10వేల రెట్లు గుణాన్ని నిమ్మకాయ ఇస్తుందని వైద్య పరిశోధనలలో తేలింది. నమ్మశక్యం గాకున్నా నిమ్మకాయ ద్వారా క్యాన్సరు నయమవుతుందనేది సత్యం.