కళాకారులకు పురస్కారాలు

ప్రముఖ చిత్రకారుడు శ్రీ సత్తిరాజు లక్ష్మీనారాయణ (బాపు) శ్రీమతి ఎస్.జానకి (ప్రముఖ గాయని) లకు పద్మశ్రీ, పద్మవిభూషణ పురస్కారాలు ప్రకటించబడ్డాయి. గణతంత్ర