సిఖ్ గురుద్వారాలో ముస్లింల నమాజు

ఇటీవల వచ్చిన ఒక ముస్లిం పండుగ సందర్భంగా ఎనిమిది వందల (800) మంది ముస్లింలు గురుద్వారంలో ప్రవేశించి నమాజు చేశారు. ఉత్తరాంచల్ లోని జోషీమఠం