విజయవంతంగా జలాంతర్గత క్షిపణి ప్రయోగం

భారత్ నౌకాదళం అమ్ముల పొదిలో ఇంకొక శక్తివంతమైన క్షిపణి వచ్చి చేరింది. నౌకాదళం అధ్యక్షుడు అడ్మిరల్ డి.కె. జోషి ఇచ్చిన సమాధానం ప్రకారం విశాఖపట్నంలో భారత