అసత్య ఆరోపణలతో దేశ గౌరవానికి మచ్చ తెస్తున్న కాంగ్రెస్

2009 జూలైలో భారత్ లోని అమెరికా రాయబారి తిమోరీ రోమెర్ తో రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతూ లష్కర్-ఏ-తోయిబా ఉగ్రవాదులకంటే బి.జె.పి., రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక సంఘము