గ్రహణం పట్టిన విశ్వరూపం

ప్రముఖ చలనచిత్ర నటుడు నిర్మించిన "విశ్వరూపం" చిత్రం 25.1.2013 నాడు విడుదల కావలసి ఉండగా కొంతమంది ముస్లింలు అభ్యంతరం చెప్పడంతో చెన్నపట్నం