నరరూప రాక్షసులు పాక్ సైనికులు

పాకిస్తాన్ మరోసారి దుశ్చర్యకు తెగబడింది. అదనుచూసి దొంగదెబ్బ తీసింది. ఊహించడానికి వీలుకాని రీతిలో అత్యంత పాశవిక చర్యకు ఒడిగట్టింది. జనవరి 8వ తేదీన