ఇస్లామిక్ తీవ్రవాదికి కారాగారం

డేవిడ్ కోల్మన్ హెడ్లీ 2008లో ముంబై మీద జరిగిన దాడిలో పాకిస్థాన్ పక్షాన పోరాడిన వీరుడు.