పాకిస్తాన్ లో స్వామి వివేకానంద 150వ జయంతి ఉత్సవాలు

భారత పాకిస్తాన్ ల విభజన తరువాత మొదటిసారి పాకిస్తాన్ హిందువులు స్వామి వివేకానందుని జయంతిని ఆనందోత్సాహాలతో జరుపుకున్నారు. వివేకానంద స్వామి 150వ