దేశవ్యాప్తంగా సూర్య నమస్కారాలు - ప్రపంచ రికార్డు

స్వామి వివేకానంద 150వ జయంతి ఉత్సవ సమితి ఆధ్వర్యంలో సూర్యుని జన్మదినమైన రథసప్తమి రోజున దేశవ్యాప్తంగా సూర్యనమస్కార యజ్ఞం నిర్వహించబడింది.