ప్రజల దృఢ సంకల్పమే ప్రశ్నలన్నింటికి సమాధానం

భాగ్యనగరం మరోసారి రక్తసిక్తమయ్యింది. 18 మంది ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి. 119 మంది తీవ్రగాయాలతో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఫిబ్రవరి 21 రాత్రి 7 గంటల సమయంలో