వేదాలు వల్లిస్తున్న దెయ్యాలు

ఒకప్పడు రవి అస్తమించని సామ్రాజ్యంగా పేరుబడ్డ దేశం ఇంగ్లాండు. దాని రాజధాని లండన్. లండన్ నడిబొడ్డున ఉన్న పాఠశాల సెయింట్ జేమ్స్ ఇండిపెండెంట్ స్కూలు. సంపన్నులు