పాపం సోనియాకు ఏం తెలియదు..?

కుంభకోణాలు. ఎనిమిదేళ్ల యూపీఏ పాలన మొత్తం వరుస కుంభకోణాల మయం. యూపీఏ చైర్ పర్సన్ సోనియాగాంధీకి తన చత్రచాయల్లో పని చేస్తున్న ప్రభుత్వంలో